φωτογραφία γάμου στην καλαμάτα

To love or have loved, that is enough.
Ask nothing further.
There is no other pearl to be found in the folds of life.